Environmental services

Mendi eta lorategien kontserbazio eta mantentze lanak

Upkeep and maintenance of scrubland and gardens

Itsasbazterreko ekosistemen berreskuratzea

Restoration of coastal ecosystems

Ubide eta ibaiertzen garbiketa eta egokitzapena

Cleaning and improvements to river beds and banks

Hondakinen tratamendu eta kudeaketa

Waste treatment and management

Demolition waste treatment and management

Demolition waste treatment and management

Araztegien kontserbazio eta mantentzelanak

Upkeep and maintenance of wastewater treatment plants